NORINT SUTEIKTI GERIAUSIĄ PASLAUGŲ KOKYBĘ, SVETAINĖ NAUDOJA SLAPUKUS.

Naršydami šiame puslapyje sutinkate su slapukų naudojimu.

Sužinoti daugiau.

Prekių grąžinimo taisyklės

 

1. Bendroji dalis

 

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) numato transporto priemonių priedų ir aksesuarų (toliau – Prekės), įsigytų iš MB „Motohouse“ (toliau – Motohouse), grąžinimo sąlygas ir tvarką, reguliuoja kitus su Prekių grąžinimu susijusius klausimus.

1.2. Taisyklės yra taikomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie Prekes įsigyja komerciniais tikslais (toliau – Pirkėjas). Taisyklės nėra taikomos fiziniams asmenims, kurie Prekes įsigyja asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti. 1.3. Taisyklės taikomos nekokybiškų, nekomplektiškų ar išorinių defektų turinčių Prekių grąžinimui. Kokybiškos Prekės Motohouse gali būti grąžinamos tik atskiru Pirkėjo ir Motohouse susitarimu

Taisyklių 4 skirsnyje „Kiti Prekių grąžinimo atvejai“ nustatyta tvarka.

1.4. Pateikdamas Prekių užsakymą, suformuodamas Prekių krepšelį ir/ar sumokėdamas Prekių kainą (jos dalį), Pirkėjas patvirtina, jog atidžiai perskaitė Taisykles, tinkamai jas suprato ir besąlygiškai su jomis sutinka.

1.5. Taisyklės taikomos nepriklausomai nuo Prekių įsigijimo būdo ir tvarkos. Aiškumo dėlei pažymima, kad Taisyklės taikomos ir elektroniniu būdu įsigytoms Prekėms, taip pat Prekėms, įsigytoms pagal išankstinius Prekių užsakymus.

 

2. Kokybės garantija

 

2.1. Prekėms yra taikoma Prekės gamintojo nustatytos trukmės garantinis terminas. Atskiroms Prekėms taikomi skirtingos trukmės kokybės garantijos terminai.

3. Nekokybiškų prekių grąžinimo tvarka

 

3.1. Nekokybiškos, nekomplektiškos (t.y. gamintojų standartų neatitinkančių) ar išorinių defektų turinčios (t.y. neigiamai paveiktos išvaizdos) Prekės Motohouse gali būti grąžinamos Motohouse atstovybėje (Garažų g. 8, Utena) arba įteikiant Prekes per kurjerį nurodytu Motohouse atstovybės adresu.

3.2. Taisyklių 3.1. punkte nurodytos Prekės Motohouse grąžinamos, Motohouse atstovybėje užpildant arba Motohouse elektroniniu būdu pateikiant Prekių grąžinimo formą, kuri yra skelbiama Motohouse interneto tinklalapyje skiltyje „Sąlygos“.

3.3. Tais atvejais, kai Prekės grąžinimo forma užpildoma elektroniniu būdu, Pirkėjas Prekes Motohouse privalo grąžinti arba išsiųsti per kurjerį ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kai pateikė Motohouse Prekės grąžinimo formą. Prekių grąžinimo išlaidų Motohouse nekompensuoja.

3.4. Motohouse atstovybėje grąžinama Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, išskyrus atvejus, kai Prekės kokybės trūkumai paaiškėja Prekės naudojimo metu.

3.5. Per kurjerį Motohouse grąžinama Prekė turi būti grąžinama, Prekę originalioje pakuotėje (išskyrus Taisyklių 3.4. punkte numatytą išimtį) supakavus į siuntos dėžę. Siuntos dėžė turi būti aiškiai pažymėta nuoroda „GRĄŽINIMAS“ arba „RETURN“.

3.6. Prekė turi būti grąžinta pilnos komplektacijos kartu su visa gamintojo ir/ar Motohouse pateikta dokumentacija.

3.7. Gautas grąžinamas Prekes Motohouse atidžiai apžiūri ir patikrina ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienos nuo grąžinamos Prekės gavimo dienos ir el. paštu ar telefonu informuoja Pirkėją apie tai, ar bus taikoma Prekės kokybės garantija. Dėl objektyvių priežasčių šis terminas Motohouse sprendimu gali būti pratęstas. 

3.8. Reikalavimus dėl nekokybiškų, nekomplektiškų ar išorinių defektų turinčių Prekių grąžinimo Motohouse derina su Prekės gamintoju arba Prekės pristatymo paslaugų teikėju. Pirkėjas turi bendradarbiauti su Motohouse ir suteikti reikalingą informaciją (vaizdo medžiaga, nuotraukos ir pan.), pagrindžiančią, kad Prekė yra nekokybiška, nekomplektiška ar turi išorinių defektų.

3.9. Nustačius, kad Pirkėjo pretenzija dėl Prekės kokybės, komplektiškumo ir/ar išorinių trūkumų yra nepagrįsta, Prekė grąžinama Pirkėjui. Pirkėjas turi atsiimti Prekę iš Motohouse atstovybės arba kompensuoti Motohouse tokios Prekės siuntimo grąžinant išlaidas pagal pateiktą sąskaitą. Tais atvejais, kai Prekės Pirkėjas neatsiima per 14 kalendorinių dienų, pasibaigus nurodytam terminui Prekė išsiunčiama Pirkėjui Pirkėjo Motohouse nurodytu Pirkėjo veiklos vietos arba registracijos adresu ir Pirkėjas turi kompensuoti Motohouse tokios Prekės siuntimo grąžinant išlaidas pagal pateiktą sąskaitą. 

3.10. Prekė laikoma kokybiška, jei atitinka aprašymą ir savybes, yra tinkama įprastiniam naudojimui kaip ir kitos tai pačiai rūšiai priskiriamos prekės, taip pat Prekės kokybė ir savybės yra tokios, kokių galima tikėtis iš kitos tai pačiai rūšiai priskiriamos prekės.

3.11. Prekės, Pirkėjui perduotos Motohouse patalpose, dėl išorinių defektų ir/ar komplektacijos neatitikimų, kurie gali būti pastebėti apžiūrint Prekę, Motohouse gali būti grąžinamos tik Prekių perdavimo metu. Pirkėjui Prekių perdavimo metu, nepareiškus pastabų dėl nurodytų trūkumų, laikoma, kad Prekė yra tinkamos būklės ir Pardavėjas nėra laikomas atsakingu dėl Prekės pažeidimų ir komplektacijos neatitikimų, kurie galėjo būti nustatyti Prekės apžiūros metu.

3.12. Taisyklių 3.11. punktas mutatis mutandis taikomas per kurjerį Pirkėjui perduotos Prekės grąžinimui, jeigu Prekių grąžinimo forma dėl išorinių defektų ir/ar komplektacijos neatitikimų užpildoma, praėjus daugiau kaip 3 (trims) kalendorinėms dienoms nuo Prekių gavimo dienos.

3.13. Per kurjerį Pirkėjui perduotos Prekių siuntos būklė (išorinė pakuotė) turi būti patikrinta Prekės perdavimo metu. Jeigu Prekių siuntos išorinė pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia, perpjauta ir pan.), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente ir apie incidentą nedelsiant el. paštu info@motohouse.lt informuoti Motohouse, kartu pateikiant Prekės išorinės pakuotės pažeidimą patvirtinančias nuotraukas ar vaizdo medžiagą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą be pastabų, laikoma, kad Prekių siuntos būklė yra tinkama.

 

4. Kiti Prekių grąžinimo atvejai

 

4.1. Kokybiškos Prekės Motohouse gali būti grąžinamos atskiru Pirkėjo ir Motohouse susitarimu. Motohouse neturi pareigos priimti grąžinamų kokybiškų Prekių. 

4.2. Kokybiškos Prekės grąžinimas galimas, esant visoms žemiau nurodytoms sąlygoms:

4.2.1. grąžinama Prekė nėra naudota (dėvėta);

4.2.2. grąžinama Prekė nėra pažeista, sugadinta ir jos išvaizda nėra pasikeitusi;

4.2.3. yra išsaugotos grąžinamos Prekės vartojamosios savybės;

4.2.4. grąžinama Prekė yra pilnos komplektacijos;

4.2.5. grąžinama Prekė yra originalioje pakuotėje;

4.2.6. Prekės pakuotė nėra sugadinta ir jos išvaizda nėra neigiamai paveikta;

4.2.7. nėra nuimtos vidinės ir/ar išorinės grąžinamos Prekės etiketės, pašalinti prekių

ženklai, lipdukai ar kiti ženklinimo ženklai, nuplėštos apsauginės Prekės plėvelės ir pan.

4.3. Prašymai dėl kokybiškų Prekių grąžinimo Motohouse pateikiami el. paštu info@motohouse.lt, kartu su norimų grąžinti Prekių nuotraukomis. Nepateikus prašymo, kokybiškų Prekių grąžinimas nėra galimas jokiais atvejais. Prekėms, kurios yra grąžinamos nuo Prekės įsigijimo ar gavimo dienos praėjus daugiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, taikomas Taisyklių 4.8 punkte nurodytas Prekių grąžinimo mokestis punkte.

4.4. Sprendimą dėl kokybiškų Prekių grąžinimo Motohouse priima, įvertinęs, Prekės paklausą, Prekės suderinamumą su Motohouse parduodamomis transporto priemonėmis, Prekės importo išlaidas ir kaštus, kitas aplinkybes. Apie priimtą sprendimą Motohouse Pirkėją informuoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo grąžinti Prekę gavimo dienos.

4.5. Priimtas sprendimas dėl Prekės grąžinimo nėra galutinis tol, kol grąžinama Prekė nėra perduodama Motohouse ir Motohouse nepatikrina, ar ši Prekė atitinka Taisyklių 4.2. punkto reikalavimus.

4.6. Jeigu Prekė Motohouse yra grąžinama per kurjerį, Prekės grąžinimui taikomi Taisyklių 3.4. – 3.5.punktų reikalavimai.

4.7. Prekės grąžinimas įforminamas, išrašant kreditinę sąskaitą – faktūrą.

4.8. Prekės grąžinimui yra taikomas Prekės grąžinimo mokestis. Šio mokesčio dydis priklauso nuo grąžinamos Prekės vertės ir yra lygus 10 (dešimt) EUR, jeigu Prekės kaina neviršija 100 EUR, arba 10 proc. Prekės vertės, jei Prekės kaina viršina 100 EUR. Prekės grąžinimo mokestis yra išskaitomas iš grąžinamos Prekių kainos.

4.9. Prekės kaina Pirkėjui grąžinama pavedimu, grąžinamos Prekės kainą atitinkančią pinigų sumą, atskaičius Taisyklių 3.3. punkte nurodytą mokestį, pervedant į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

4.10. Paaiškėjus, kad grąžinimui taikomų reikalavimų grąžinama Prekė neatitinka, Prekės grąžinimo procedūra yra nutraukiama ir Prekė perduodama Pirkėjui. Tokią Prekę Pirkėjas Motohouse atstovybėje (Garažų g. 8, Utena) gali atsiimti pats, Prekė taip pat Pirkėjui gali būti siunčiama per kurjerį. Prekę siunčiant per kurjerį, Pirkėjas privalo kompensuoti Motohouse Prekės siuntimo grąžinant išlaidas pagal pateiktą sąskaitą. Tais atvejais, kai Prekės Pirkėjas neatsiima per 14 kalendorinių dienų, Prekė Pirkėjui grąžinama Taisyklių 3.9. punkte nustatyta tvarka.

4.11. Šiame skirsnyje numatyta Prekių grąžinimo tvarka nėra taikoma pagal individualius užsakymus užsakytoms Prekėms, kurios nepriklauso nuolatiniam Motohouse asortimentui, taip pat Prekėms, kurios yra aiškiai pritaikytos specialiems Pirkėjo poreikiams (pavyzdžiui, pažymėtos Pirkėjo prekių ženklu ar kitu Pirkėjo pasirinktu žymeniu). Nurodytos Prekės nėra grąžinamos ir/ar keičiamos.

 

5. Prekių keitimas

5.1. Kokybiškos Prekės Motohouse gali būti keičiamos į nuolatinio asortimento Motohouse Prekes Taisyklių 4 skirsnyje nustatyta tvarka.

5.2. Keičiant Prekes susidariusį kainų skirtumą Pirkėjas Motohouse sumoka pagal atskirai išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą.

 

6. Baigiamosios nuostatos

 

6.1. Papildoma informacija apie Prekių grąžinimą teikiama el. paštu info@motohouse.lt. 

6.2. Taisyklės yra skelbiamos interneto tinklalapyje skiltyje „Sąlygos“.

6.3. Motohouse pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

6.4. Prekių grąžinimui taikoma Taisyklių redakcija, galiojanti Prekių grąžinimo prašymo pateikimo metu.